علیرضا رضایی

برنامه نویس PHP

طراح وب سایت

صاحب برند چارک

عکاس

مدیر اجرائی

مدیر انفورماتیک

علیرضا رضایی

برنامه نویس PHP

طراح وب سایت

صاحب برند چارک

عکاس

مدیر اجرائی

مدیر انفورماتیک

کنگره ملی صنعت گوشت

  • زبان برنامه نویسی: Php,Html,javascript
  • مدت زمان: یکماه
  • سفارش دهنده: کنگره ملی صنعت گوشت کشور
  • آدرس وب سایت: meatcongress.ir

کنگره ملی صنعت گوشت

طراحی و پیاده سازی وب سایت کنگره ملی صنعت گوشت کشور

این سامانه به درخواست دبیرکل محترم کنگره ملی صنعت گوشت کشور طراحی و پیاده سازی شده است.