علیرضا رضایی

برنامه نویس PHP

طراح وب سایت

صاحب برند چارک

عکاس

مدیر اجرائی

مدیر انفورماتیک

علیرضا رضایی

برنامه نویس PHP

طراح وب سایت

صاحب برند چارک

عکاس

مدیر اجرائی

مدیر انفورماتیک

انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

  • زبان برنامه نویسی: Php,Html,javascript
  • مدت زمان: یکماه
  • سفارش دهنده: انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
  • آدرس وب سایت: irpps.ir

انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

طراحی و پیاده سازی وب سایت انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

این وب سایت به درخواست دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور طراحی و پیاده سازی شده است.